Försäljningsvillkor

Vi följer Lantbruk 16.

Din order

Du kan göra din beställning via vår hemsida www.balaagri.se, skicka ett mail till oss på mailadress info@balaagri.se eller om du vill ha personlig betjäning är du välkommen att ringa in din beställning till oss på telefon: 0512-295 50. Våra öppettider är måndag till torsdag: 8.00–16.00. Fredagar har vi öppet mellan 8.00–15.00. Lunchstängt mellan 12.00–13.00.

Vid tillägg till en inneliggande order kan detta tillägg komma att behandlas som ny order om den inneliggande order har börjat bearbetas.

Vi ingår inga köpavtal med minderåriga (under 18 år).

När du gör en beställning hos oss godkänner du de villkor som står skrivna på vår hemsida.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen.  

Betalning

Betalningsvillkor

Alla priser på vår hemsida är angivna i svenska kronor. Frakt tillkommer på ordern. Betalning sker via faktura efter vedertagen kreditprövning, via delbetalning efter vedertagen kreditprövning eller via kortbetalning. Kunder med betalningsanmärkningar är tyvärr hänvisade till förskottsbetalning eller kortbetalning. 

Faktura (privatkund)

Väljer du att betala med faktura kommer vi att göra en kreditprövning. Faktureringsavgift utgår med för närvarande 49 kr inkl. moms. Faktura skickas till din folkbokföringsadress.

Fakturan skall betalas så att den är mottagaren tillhanda senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00 %, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Vi använder PayEx som betalleverantör, klicka här för att läsa mer om dem.

Faktura (företagskund)

Väljer du att betala med faktura kommer vi att göra en kreditprövning. Faktureringsavgift utgår med för närvarande 49 kr inkl. moms. Faktura skickas till vald fakturaadress.

Fakturan skall betalas så att den är mottagaren tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00 %, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Vi använder PayEx som betalleverantör, klicka här för att läsa mer om dem.

Information om överlåtelse

Fordran kommer att överlåtas till PayEx Credit AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx Credit AB på det konto som PayEx Credit AB anvisar på fakturan.

Kortbetalning

Vid betalning via kort dras beloppet direkt från konto.

Vi använder PayEx som betalleverantör, klicka här för att läsa mer om dem.

Reservationer

Priserna gäller förutsatt att inga andra avgifter läggs på oss från myndigheter eller att momsen förändras. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss även rätten, att när som helst och utan föregående meddelande, till ändringar i konstruktion och förbättringar då vi i vår strävan att ständigt förbättra produkterna kontinuerligt utvecklar våra produkter. Vi reserverar oss dessutom för eventuella bild-, pris- och skrivfel på vår hemsida, för produktförändringar som kan komma att ske samt för slutförsäljning av en vara. 

Hantering av personuppgifter 

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas per post.

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx Credit AB och PayEx Sverige AB, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta

Personuppgiftsansvarig är Bala Agri AB (org. nr. 556479-6109), Stallgatan 2, 465 30 Nossebro.

När du väljer att skapa ett konto hos Bala Agri och fyller i dina personuppgifter här på vår hemsida, så godkänner du att dessa uppgifter sparas i vårt kundregister. Du godkänner också att vi gör en sedvanlig kreditupplysning vid ett eventuellt köp. De personuppgifter som du lämnar till oss använder vi för att kunna utföra det vi åtagit oss i avtal med dig och via kontakt med dig. Detta för att leverera de varor som vi erbjuder våra kunder samt för kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete och utveckling.

Om du har angett att du är intresserad av utskick kan dina personuppgifter även komma att användas för vår marknadsföring.

De av dig lämnade personuppgifterna kommer endast att användas av Bala Agri AB och våra samarbetspartners.

Du har rätt att en gång per år genom skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Givetvis har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig. 

Garantier 

Bala Agri lämnar fem års garanti på kärror och vagnar och ett års garanti på övriga varor. Tänk på att alltid spara fakturan eller kvittot då dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Garantitiden gäller från ursprungligt inköpsdatum. Under denna garantitid förbehåller sig Bala Agri rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder. 

Garantin omfattar inte: 
– Rena förbrukningsvaror och slitagedelar som till exempel sågkedjor, sågsvärd och band.
– Produkter som förvarats fel.
– Produkter som monterats felaktigt.
– Produkter som använts på olämpligt eller felaktigt sätt. 
– Produkter som har ändrats till utseende eller funktion. 
– Ersättning för kundens eventuella egna arbetskostnader. 

Ångerrätt

Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal 
Om du av någon anledning skulle ångra ett köp du gjort, har du ångerrätt i 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från den dag då du har tagit emot varan. Du kan ångra dig muntligen eller skriftligen.Tänk på att du måste kunna bevisa att du har ångrat dig i tid. Varan skall returneras i väsentligt oförändrat skick och returfrakten betalas av kunden. Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 30 dagar om du utnyttjar ångerrätten. När Bala Agri fått tillbaka varan och kunnat konstatera att varan inte är skadad betalar Bala Agri tillbaka det du betalt för varan och även expeditionsavgiften, förutsatt att du returnerat samtliga varor i din order. Ångerrätten gäller inte om vi specialtillverkat en produkt åt dig. 

Vid frågor kontakta Bala Agri på telefonnummer 0512-295 50. 

Transportskadat gods 

Transportskadat gods skall omgående, senast inom 14 dagar, och utan dröjsmål rapporteras till transportbolaget och till Bala Agri. Därför är det viktigt att du är noggrann och besiktigar godset innan du kvitterar ut det. Kontrollera så att det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln och att allt gods är i oskadat skick. Om godset kvitteras ut av kunden utan att några anmärkningar på eventuellt skadat gods har gjorts, kommer ingen ersättning från transportbolaget eller från Bala Agri att erhållas. 

Ansvar för fel 

I förhållande till näringsidkare

Om det föreligger fel som Bala Agri ansvarar för, då åtar sig Bala Agri att, efter eget val avhjälpa felet antingen genom reparation, omleverans eller att återbetala köpeskillingen. Bala Agri äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för att åtgärda felet.

Bala Agris ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Bala Agri bär följaktligen inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till – förseningar vid leverans, svårheter med kompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, avbrott i driften, produktansvar, utebliven vinst, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. 

I förhållande till konsument (privatperson). 

Vid försäljning av vara till konsument gäller konsumentköplagen. Bala Agri kan, vid köp gjort av konsument, rätta till felet eller göra en ny leverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Bala Agri. Bala Agri har rätt att på egen bekostnad rätta till felet eller göra en ny leverans. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. 

Äganderätt

Bala Agri AB har äganderätt till varorna till dess att varorna är till fullo betalda. Kunden äger följaktligen inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare köpta varor innan dessa är helt betalda.