Försäljningsvillkor

Vi följer Lantbruk 16.

Din order

Du kan göra din beställning genom att skicka ett mail till oss på mailadress info@balaagri.se eller om du vill ha personlig betjäning är du välkommen att ringa in din beställning till oss på telefon: 0512-295 50. Våra öppettider är måndag till torsdag: 8.00–16.00. Fredagar har vi öppet mellan 8.00–12,00. Måndag till torsdag är det lunchstängt mellan 12.00–13.00.

Vid tillägg till en inneliggande order kan detta tillägg komma att behandlas som ny order om den inneliggande order har börjat bearbetas.

Vi ingår inga köpavtal med minderåriga (under 18 år).

När du gör en beställning hos oss godkänner du de villkor som står skrivna på vår hemsida.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen.

Betalning

Betalningsvillkor

Alla priser på vår hemsida är angivna i svenska kronor. Frakt tillkommer på ordern. Betalning sker via faktura efter vedertagen kreditprövning, via delbetalning efter vedertagen kreditprövning eller via kortbetalning. Kunder med betalningsanmärkningar är tyvärr hänvisade till förskottsbetalning eller kortbetalning.

Faktura (privatkund)

Väljer du att betala med faktura kommer vi att göra en kreditprövning. Fakturan skickas till din folkbokföringsadress.

Fakturan skall betalas så att den är mottagaren tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00 %, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Vi använder PayEx som betalleverantör, klicka här för att läsa mer om dem.

Faktura (företagskund)

Väljer du att betala med faktura kommer vi att göra en kreditprövning. Fakturan skickas till vald fakturaadress.

Fakturan skall betalas så att den är mottagaren tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00 %, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Vi använder PayEx som betalleverantör, klicka här för att läsa mer om dem.

Klarna (webshop)

Väljer du att betala via Klarna kan du välja att betala via faktura, kort eller direktbetalning. Vid val av faktura så kommer fakturan skickas till vald mailadress. Fakturan skall betalas så att den är mottagaren tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer en betalningspåminnelseavgift med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

För att läsa mer om Klarnas villkor, klicka här.

Information om överlåtelse

Fordran kommer att överlåtas till PayEx Credit AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx Credit AB på det konto som PayEx Credit AB anvisar på fakturan.

Reservationer

Priserna gäller förutsatt att inga andra avgifter läggs på oss från myndigheter eller att momsen förändras. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och villkor utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss även rätten, att när som helst och utan föregående meddelande, till ändringar i konstruktion och förbättringar då vi i vår strävan att ständigt förbättra produkterna kontinuerligt utvecklar våra produkter. Vi reserverar oss dessutom för eventuella bild-, pris- och skrivfel på vår hemsida, för produktförändringar som kan komma att ske samt för slutförsäljning av en vara.

Hantering av personuppgifter

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas per post.

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx Credit AB och PayEx Sverige AB, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta

Personuppgiftsansvarig är Bala Agri AB (org. nr. 556479-6109), Stallgatan 2, 465 30 Nossebro.

När du väljer att skapa ett konto hos Bala Agri och fyller i dina personuppgifter här på vår hemsida, så godkänner du att dessa uppgifter sparas i vårt kundregister. Du godkänner också att vi gör en sedvanlig kreditupplysning vid ett eventuellt köp. De personuppgifter som du lämnar till oss använder vi för att kunna utföra det vi åtagit oss i avtal med dig och via kontakt med dig. Detta för att leverera de varor som vi erbjuder våra kunder samt för kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete och utveckling.

Om du har angett att du är intresserad av utskick kan dina personuppgifter även komma att användas för vår marknadsföring.

De av dig lämnade personuppgifterna kommer endast att användas av Bala Agri AB och våra samarbetspartners.

Du har rätt att en gång per år genom skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Givetvis har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig.

Dataskyddspolicy

Bala Agri AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Bala Agri AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@balaagri.se

När du kontaktar oss, till exempel för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Bala Agri AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (till exempel en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (till exempel på mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper en produkt från oss eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig:
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster - detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information - tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation – till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster.
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Bala Agri AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

"varför är behandlingen nödvändig"

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.

Följa tillämplig lagstiftning

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

 1. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna.
Bala Agri AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Bala Agri AB behandlar datan inom EU/EES. Bala Agri AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Bala Agri AB har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker.

Bala Agri AB använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer i vår cookiepolicy.

Kontakta oss

Bala Agri AB har organisationsnummer 556479-6109 och har sitt säte på Stallgatan 2, 465 30 NOSSEBRO. Kontakta oss på info@balaagri.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Cookies-policy

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade "cookies") för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss

Har du frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta oss på: info@balaagri.se

Garantier

Bala Agri lämnar fem års garanti på kärror och vagnar, med undantag för axeltappar och tippcylindrar som har ett års garanti, och ett års garanti på övriga varor såsom vedmaskiner, adaptrar, redskapsfästen, utfodringsprodukter, grindar, balgripar, spjutsystem, behandlingsbås, skogsvagnar, vägsladdar och travbanesladdar. Tänk på att alltid spara fakturan eller kvittot då dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Garantitiden gäller från inköpsdatum. Under denna garantitid förbehåller sig Bala Agri rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder.

Garantin omfattar inte:
– Rena förbrukningsvaror och slitagedelar som till exempel sågkedjor, sågsvärd och band.
– Produkter som förvarats fel.
– Produkter som monterats felaktigt.
– Produkter som använts på olämpligt eller felaktigt sätt.
– Produkter som har ändrats till utseende eller funktion.
– Ersättning för kundens eventuella egna arbetskostnader.

 

Ångerrätt

Konsumentens (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Om du av någon anledning skulle ångra ett köp du gjort, har du ångerrätt i 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från den dag då du har tagit emot varan. Du kan ångra dig muntligen eller skriftligen.Tänk på att du måste kunna bevisa att du har ångrat dig i tid. Varan skall returneras i väsentligt oförändrat skick och returfrakten betalas av kunden. Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 30 dagar om du utnyttjar ångerrätten. När Bala Agri fått tillbaka varan och kunnat konstatera att varan inte är skadad betalar Bala Agri tillbaka det du betalt för varan och även expeditionsavgiften, förutsatt att du returnerat samtliga varor i din order. Ångerrätten gäller inte om vi specialtillverkat en produkt åt dig.

Vid frågor kontakta Bala Agri på telefonnummer 0512-295 50.

Transportskadat gods

Transportskadat gods skall omgående, senast inom 14 dagar, och utan dröjsmål rapporteras till transportbolaget och till Bala Agri. Därför är det viktigt att du är noggrann och besiktigar godset innan du kvitterar ut det. Kontrollera så att det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln och att allt gods är i oskadat skick. Om godset kvitteras ut av kunden utan att några anmärkningar på eventuellt skadat gods har gjorts, kommer ingen ersättning från transportbolaget eller från Bala Agri att erhållas.

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare

Om det föreligger fel som Bala Agri ansvarar för, då åtar sig Bala Agri att, efter eget val avhjälpa felet antingen genom reparation, omleverans eller att återbetala köpeskillingen. Bala Agri äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för att åtgärda felet.

Bala Agris ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Bala Agri bär följaktligen inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel - men ej begränsat till – förseningar vid leverans, svårheter med kompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, avbrott i driften, produktansvar, utebliven vinst, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

I förhållande till konsument (privatperson).

Vid försäljning av vara till konsument gäller konsumentköplagen. Bala Agri kan, vid köp gjort av konsument, rätta till felet eller göra en ny leverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Bala Agri. Bala Agri har rätt att på egen bekostnad rätta till felet eller göra en ny leverans. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Äganderätt

Bala Agri AB har äganderätt till varorna till dess att varorna är till fullo betalda. Kunden äger följaktligen inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare köpta varor innan dessa är helt betalda.