LEGOARBETEN / YTBEHANDLING / OFFSHOREMÅLNING / NORSOK

For information in english, please click here

Bala Agri AB har som verkstadsföretag utmärkt sig särskilt för sina måleriarbeten och sin svets- och monterings-avdelning.

Vi har mycket stor erfarenhet av ytbehandling för de mest krävande kunderna. Vi har en rationell målningsanläggning där vi målar både små detaljer i stora serier samt stora konstruktioner i mindre serier. Våra kunder uppskattar förutom vår kvalitet och leveranssäkerhet även vår flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi är alltid redo att göra vårat yttersta för att du ska bli nöjd med resultatet för din produkt.

Offshoremålning / NORSOK

Alla våra ytbehandlare är utbildade och diplomerade för rostskyddsmålning och företaget är prekvalificerat att utföra ytbehandling enligt NORSOK M501 system 1 och 7. Företagsgruppen har en dedikerad kvalitetschef som bland annat är FROSIO level 3 inspektör, som enligt standarden får utföra kontroll av utförd ytbehandling.

Subsea komponenter

Subsea komponenter

Subsea komponenter

Målerianläggning

Bala Agri har två typer av målerianläggningar, lackbox och conveyormåleri. I båda dessa anläggningar utförs lackering i 1-komponent, 2-komponent, Epoxi och avancerad målning för Offshore. Offshorebranschen har ofta krav på bra/högt korrosionsskydd med minimikravet C5-Marin. Som grundarbete före lackering används slungbläster (gods i storlek upp till 800mm x 1500mm) alternativt fristrålebläster för större produkter, 10m x 4m.

Slungbläster

Slungbläster

Convayormåleri

Anläggningen för conveyormålning byggdes 2008 då Bala Agri flyttade från två produktionslokaler till en. Denna anläggning är 1400m² stor och kan hantera stora volymer på ett rationellt sätt. Här målas gods med storlek 1 000mm x 2 000mm x 2 500mm och vikt upp till 250kg. Torkning sker i torkzon med förhöjd temperatur. Normal torktid är en dag vid 25˚C men vid brådskande målning är det möjligt med 40˚C och då sker torkningen på 8 timmar.

Convayormåleri

Convayormåleri

Convayormåleri

Convayormåleri

Convayormåleri

Convayormåleri

Lackbox

Lackering i box används vid större måleriarbeten. Här är lackering av gods i storlek 10mx4m möjlig. Torkning sker i torkzon med förhöjd temperatur. Normal torktid 3-4 timmar vid 65˚C.

Svetsarbeten

Våra mycket rutinerade svetsare jobbar med MIG/MAG svets. Vi hanterar allt från smått till stort (upp till 12m x 2,5m x 2,5m godstjocklek 50mm). För större volymer använder vi robotsvetsning. Roboten är en IGM RTi476S med Fronius TPS 5000 svetsaggregat. I denna robot kan vi köra artiklar allt från smått till dimensioner upp till 1700*1700mm*800mm samt vikter upp till 1000kg.

Manuell svetsning

Manuell svetsning

Svetsrobot

För mer information, vänligen skicka oss ett mail på info@balaagri.se