Grindar

På ett enkelt sätt kan man med hjälp av Bala Agris grindar bygga små fållor, rastgårdar, fångsthägn, enklare varianter av behandlingsbås med mera. Med grindar får du ett lättflyttat och snabbt omändringsbart system som du kan anpassa efter just dina djurs behov. Originalet alla försöker kopiera! Grindarna konstruerade i väl avvägda dimensioner för att få en optimal mix av vikt och hållbarhet. Standardgrinden har en unik konstruktion då de längsgående rören är flätade. Detta medför en mycket stark konstruktion som står emot enormt mycket stryk både vid hantering samt vid användandet. Grindarna är marknadens högsta grindar vilket leder till att djuren inte får för sig att prova lyckan på andra sidan grinden…

Samtliga grindar är varmgalvaniserade vilket medför ett mycket högt rostskydd!  

Nedan har du våra kategorier inom grindar.