Grindar

Djurgrindar

Den klassiska ”Bala-grinden” satte verkligen en standard på marknaden. Många har kopierat denna produkt under årens lopp men vi har valt att inte tumma på kvalitén på grinden. Den är fortfarande lika kraftigt byggd som den var när den togs fram för många år sedan.

På ett enkelt sätt kan man med hjälp av Bala Agris grindar bygga små fållor, rastgårdar, fångstgrindar, enklare varianter av behandlingsbås med mera. Med våra djurgrindar får du ett lättflyttat och snabbt ändringsbart system som du kan anpassa efter just dina djurs behov. Grindarna är konstruerade i väl avvägda dimensioner för att få en optimal mix av vikt och hållbarhet. Standardgrinden har en unik konstruktion då de längsgående rören är flätade. Detta medför en mycket stark konstruktion som står emot enormt mycket stryk både vid hantering samt vid användandet. Grindarna är marknadens högsta grindar vilket leder till att djuren inte får för sig att prova lyckan på andra sidan grinden! Vi har 7 liggande grindrör jämfört med de flesta av våra konkurrenter som har 6 rör.

Samtliga grindar är varmgalvaniserade vilket medför ett mycket högt rostskydd! Vi använder oss av stål anpassade för galvning vilket är mycket viktigt. Används stål med fel kolhalt tränger inte galven in på rätt sätt och djuren riskerar då att skadas. De kan då få i sig stor andel galv när de slickar på grindarna.

Nedan har du våra kategorier inom grindar till djur.