fbpx
Utforska vår största kampanj någonsin! Läs mer

Leverans och returer

Leveransvillkor och leveranssätt

Dina varor kommer att levereras till dig på bästa möjliga sätt. Vissa av våra artiklar skickas med transportbolag medan andra artiklar kan skickas med post. Vi samskickar dock alltid de varor du har beställt vid en och samma beställning. Vissa produkter kan med hänsyn till fraktutrymme kräva viss enkel slutmontering.

Om din beställning kommer att gå med ett transportbolag så kan de komma att kontakta dig innan leverans om när de kan leverera ditt gods. Vet du med dig att du ej kan vara på plats och ta emot godset kan ett lossningsavtal upprättas. Detta medför att transportbolaget kan ställa av godset utan att någon är på plats.

Du ombesörjer lossningen och bör därför finnas på plats vid transportbolagets ankomst. Lossning av gods från transportbilen ingår inte i leveransen utan detta måste ordnas av kunden. Om det inte finns någon på plats vid leveranstillfället som kan ta emot godset och transportbolaget måste ta med godset tillbaka så kommer kostnaden för att köra ut godset till dig igen att debiteras dig.

Bala Agri kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan dock finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi friskriver oss från alla krav på ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Felleveranser

Meddela Bala Agri så fort som möjligt om det har blivit ett misstag och vi har levererat fel vara eller om vi har levererat fel antal varor, så att vi kan rätta till felet. Vid retur kommer Bala Agri att skicka en returfraktsedel till dig och du kontaktar sedan transportbolaget som kommer att hämta upp varan för transport tillbaka till Bala Agri.

Reklamationsrätt

För att man skall kunna åberopa att artikeln man köpt är felaktig på något sätt skall företagskund göra en reklamationsanmälan till Bala Agri omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt returnera varan om Bala Agri vill detta. Konsument (privatperson) skall reklamera felaktig vara inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att kontrollera att varan/varorna är felfri. Om man inkommer med en reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Bala Agri rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Bala Agri, på egen bekostnad, felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Bala Agri. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Glöm inte att spara kvittot/fakturan. Detta krävs för eventuell reparation eller annan åtgärd.

Eventuella transportskador som kan uppstå till följd av bristfällig emballering och liknade kommer att debiteras kund.

Bala Agri förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan. Om det är så att varan inte skulle vara felaktig kommer reklamationen inte att accepteras.

Reklamation

Vid reklamation kontakta Bala Agri på telefonnummer 0512-295 50.