Fodervagnar

Våra fodervagnar är perfekta för lantbruk, en effektiv lösning för utfodring av får och nötkreatur.

Med en mobil fodervagn kan du enkelt och efektivt utfodra dina djur. Det är enkelt att fylla på foder i våra vagnar och du får med dig mycket foder på en och samma gång.

Robusta och effektiva fodervagnar

Våra fodervagnar är varmgalvade vilket ger en lång hållbarhet, de har en robust konstruktion och är enkla att använda och enkla för djuren att äta ur.

Det finns många fördelar med en fodervagn

Det finns många fördelar med att använda en fodervagn vid utfodring av djur, bland annat:

Ökad effektivitet

Fodervagnar ökar effektiviteten vid utfodring genom att tillåta en snabb och enkel fördelning av foder till djuren. Detta minskar tiden och arbetsinsatsen som krävs för att mata djuren

manuellt vilket frigör tid för andra uppgifter.

Minskat spill

Fodervagnar hjälper till att minska spill av foder eftersom de vanligtvis är utformade för att hålla fodret inom vagnen under transport och distribution. Detta minskar mängden foder som går förlorat.

Kostnadseffektiv lösning

En fodervagn är en kostnadseffektiv lösning i det långa loppet.

Då fodervagnar hjälper till att minska spill och öka effektiviteten vid utfodring leder det till minskade kostnader för foder och arbete över tid.