Behandlingsbås

När man har djur på gården är det viktigt att se till att de mår bra och är hälsosamma. Ibland kan man behöva lite hjälp när man till exempel skall undersöka ett djur eller om man vill dräktighetskontrollera en ko. Inom detta produktområde hittar du det du behöver ha för att effektivt och enkelt kunna undersöka, behandla och väga dina djur. Alla behandlingsbås är byggda i kraftiga stålkonstruktioner med väl tilltagna dimensioner och mycket hög kvalité för att säkerställa många års användande.

Alla behandlingsbås är varmgalvaniserade vilket medför ett mycket högt rostskydd! Vi använder oss av stål anpassade för galvning vilket är mycket viktigt. Används stål med fel kolhalt tränger inte galven in på rätt sätt och djuren riskerar då att skadas. De kan då få i sig stor andel galv när de slickar på grindarna vilket medför att de blir sjuka.

Skulle ni sakna någon variant av behandlingsbås så kontakta oss gärna då vi har en ständig utveckling av nya produkter.

Nedan har du våra kategorier inom behandling och vägning.