RSS

Nyheter

Per Karlsson arbetar på sin gård Grytås i Vaggeryd och ute på entreprenad med Vaggeryds farmartjänst. Han sökte en rejäl vagn som kunde hantera sten, jord och schaktmassor i entreprenadarbetet och den dagliga driften på gården, utan att ge vika. Hans val blev en TKS 1112 från Bala Agri.
Bala Agri har ett stort fokus på att utveckla produkter som verkligen gör skillnad och underlättar arbetsdagen för lantbrukare och entreprenörer. Som ett led i det lanserar vi nu två nya viktklasser i vår populära TKS-serie (Dumpervagn PRO). Vi fortsätter behålla ett stort fokus på låg egenvikt, smart design, bra vägegenskaper och lång livslängd.
Jerker Anerös är utbildad lantmästare och driver en växtodlingsgård i Grästorp, Ulvåsen lantbruk AB, där han arbetar på heltid och en av sönerna arbetar på deltid. Till lantbruket hör omkring 330 hektar åkermark, och cirka 30 hektar skog. I företaget ingår entreprenadjobb så som sprutning, gödsling och sådd. Gården är utspridd i Grästorps kommun och förflyttar spannmål mellan åkermarkerna och de olika gårdarna. För att flytta spannmålet använder Ulvåsen lantbruk sig bland annat av en TKF1612, och för att hantera skogens ved en 370 vedkombi från Bala Agri.
Essunga kommun är beläget i de nordvästra delarna av Västra Götaland. Kommunen innefattar nästan 6 000 invånare och centralort är Bala Agris hemvist Nossebro, vilket även är utgångspunkten för den kommunala verksamheten. Bjarne Hurtig, teknisk chef över Gata & Park VA och Eric Nyblom, arbetsledare inom teknisk enhet berättar om hur Bala Agris TKX 1312 blev det självklara valet för deras kommun.
Bala Agri fyller 40 år! -den 27 januari 2023
Under 2023 firar Bala Agri 40 år som tillverkande företag i Sverige. I mer än fyra decennier har vi tillverkat högkvalitativa och genomtänkta produkter för lantbrukare, skogsbrukare och entreprenörer. Genom att lyssna på marknadens behov fokuserar vi på att fram produkter som underlättar för användaren och gör skillnad på riktigt.
Anders Bogren driver sedan många år tillbaka företaget Anders Naturvård. Verksamheten har tidigare riktat in sig mot tätortsbruk, skogsbruk och naturvård. Idag har företaget utvecklats till att uteslutande arbeta mot en kommun med tätortsnära tjänster, trädfällning, skötsel av parker samt att hålla ordning och reda i kommunen. För att underlätta det vardagliga arbetet använder Anders en TKS 1112 från Bala Agri.
Årskrönika 2022 -den 20 december 2022
Ett rekordfyllt men utmanande år börjar gå mot sitt slut. Men vad har hänt under året? Vilka utmaningar har vi ställts inför och framförallt, vilka mål har vi uppfyllt? Vi har pratat med Bala Agri:s VD, Kristian Jonsson, som ger dig en inblick i verksamheten och berättar mer om året som har gått.
Anders Thybeck är född bonde och trivs med livet som lantbrukare. Framförallt med friheten och närheten till naturen. Han driver ett lantbruk med spannmålsodling och nötköttsproduktion. Med sina 300 hektar åker, ett 150-tals djur samt skogsbruk har han fullt upp och det är mycket som ska hinnas med. Vi har intervjuat Anders för att höra mer om hur hans djurvagn och schaktkärra från Bala Agri underlättar hans arbetsdagar.
Bala Agri arbetar ständigt för att hitta lösningar som underlättar för lant-/skogsbrukare och entreprenörers arbetsdag. Nu erbjuder vi elektrisk och hydraulisk drivrulle som effektiviserar arbetsflödet och minskar din arbetsbelastning genom en mer automatiserad vedhantering. Med drivrullen förenklar du när stocken ska in i maskinen och gör hanteringen enklare. Drivrullar passar extra bra för dig som arbetar med fallande längder och behöver extra hjälp att få in stocken.
Bala Agri arbetar aktivt med att produktutveckla för att öka användarens värde utefter verklighetsförankrade behov. Nu tar vi nästa steg i att underlätta lantbrukare och entreprenörers arbetsdag genom att ge möjlighet till att utöka volymen på vår Dumpervagn PRO TKS1612. Vi har ett stort fokus på låg egenvikt och i takt med att vi ökar volymen på våra vagnar ställer vi också högre krav på våra bromssystem. Därför erbjuder vi med glädje fabriksmontering av tryckluftsbromsar med 2-krets bromssystem till flera av våra vagnar i ytterligare ett steg mot ökad säkerhet vid transport.