RSS

Nyheter

Bala Agri fyller 40 år! -den 27 januari 2023
Under 2023 firar Bala Agri 40 år som tillverkande företag i Sverige. I mer än fyra decennier har vi tillverkat högkvalitativa och genomtänkta produkter för lantbrukare, skogsbrukare och entreprenörer. Genom att lyssna på marknadens behov fokuserar vi på att fram produkter som underlättar för användaren och gör skillnad på riktigt.
Anders Bogren driver sedan många år tillbaka företaget Anders Naturvård. Verksamheten har tidigare riktat in sig mot tätortsbruk, skogsbruk och naturvård. Idag har företaget utvecklats till att uteslutande arbeta mot en kommun med tätortsnära tjänster, trädfällning, skötsel av parker samt att hålla ordning och reda i kommunen. För att underlätta det vardagliga arbetet använder Anders en TKS 1112 från Bala Agri.
Årskrönika 2022 -den 20 december 2022
Ett rekordfyllt men utmanande år börjar gå mot sitt slut. Men vad har hänt under året? Vilka utmaningar har vi ställts inför och framförallt, vilka mål har vi uppfyllt? Vi har pratat med Bala Agri:s VD, Kristian Jonsson, som ger dig en inblick i verksamheten och berättar mer om året som har gått.
Anders Thybeck är född bonde och trivs med livet som lantbrukare. Framförallt med friheten och närheten till naturen. Han driver ett lantbruk med spannmålsodling och nötköttsproduktion. Med sina 300 hektar åker, ett 150-tals djur samt skogsbruk har han fullt upp och det är mycket som ska hinnas med. Vi har intervjuat Anders för att höra mer om hur hans djurvagn och schaktkärra från Bala Agri underlättar hans arbetsdagar.
Bala Agri arbetar ständigt för att hitta lösningar som underlättar för lant-/skogsbrukare och entreprenörers arbetsdag. Nu erbjuder vi elektrisk och hydraulisk drivrulle som effektiviserar arbetsflödet och minskar din arbetsbelastning genom en mer automatiserad vedhantering. Med drivrullen förenklar du när stocken ska in i maskinen och gör hanteringen enklare. Drivrullar passar extra bra för dig som arbetar med fallande längder och behöver extra hjälp att få in stocken.
Bala Agri arbetar aktivt med att produktutveckla för att öka användarens värde utefter verklighetsförankrade behov. Nu tar vi nästa steg i att underlätta lantbrukare och entreprenörers arbetsdag genom att ge möjlighet till att utöka volymen på vår Dumpervagn PRO TKS1612. Vi har ett stort fokus på låg egenvikt och i takt med att vi ökar volymen på våra vagnar ställer vi också högre krav på våra bromssystem. Därför erbjuder vi med glädje fabriksmontering av tryckluftsbromsar med 2-krets bromssystem till flera av våra vagnar i ytterligare ett steg mot ökad säkerhet vid transport.
Alexander Letskog driver en köttgård där han köper in omkring 180 tjurar och 30-40 kvigor varje år som han föder upp. Dessutom odlar han på 370 hektar. Det kräver en stor mängd balhantering att förse alla djur med mat och all transport sker via riksväg 50. För att transportera balarna på ett säkert vis använder han BV2203 och BK1602 med 710 hjul och hydraulisk lastsäkring från Bala Agri. I den här intervjun berättar Alexander mer om sin vagn och kärra och hur dessa underlättar hans arbetsdagar.
Pål Jensen bor i Norge, men är kvart svensk och har en liten skogsgård i Sverige. Det leder till att han spenderar mycket tid här. Framförallt blir det mycket jakt och en hel del skogsarbete med att rensa och sköta sin skog. Han sågar sitt eget virke och det blir mycket vedproduktion, vilket Pål beskriver som ett trevligt arbete som ger honom stor glädje.
Säker transport på vägarna -den 25 augusti 2022
Jocke Andersson är 32 år och bor med frun Edla och deras 3 barn på Harpaboda gård i Bergslagen som paret arrenderar. Jocke ägnar sig framförallt åt Dikoproduktion och ungdjur som bas. Han berättar att han byggt upp en avelsbesättning med renrasig Angus och försäljning av livdjur för avel som står för den största omsättningen. Allt kött säljs under det egna gårdsnamnet. Förutom köttförsäljningen odlar de även spannmål, åkerböna och solrosor.
Söker du en funktionell balvagn med det lilla extra? Våra kärror har en genomtänkt konstruktion som ger dig som lantbrukare eller entreprenör en större frihet i ditt arbete. Vagnens många fördelar gör din arbetsdag både tids- och kostnadseffektiv. Vi utvecklar våra vagnar genom att lyssna på marknadens behov. För att lyckas med det är vi lyhörda och säkerställer en bredare nytta.